Jonas Borglin, CEO at NIR - Näringslivets Internationella Råd (International Council of Swedish Industry).