top of page

Medlemsfaktura 2023

En del av er har fått flera påminnelser om betalning av medlemsfaktura för 2023. En del kanske tycker det ser konstigt ut eftersom avsändaren är en WIX address och inte direkt från Sweca. (WIX är leveratör av vår hemsida så det helt i sin ordning.)

Systemet uppbyggt så att Först skickas en offert ut, en s k "price quote" som man ombedes acceptera genom att klicka på medföljande länk. När man accepterat den så generar systemet en faktura som sedan prickas av i systemet när betalning är erlagd.

Man kan strunta i att klicka/acceptera utan bara betala så görs ovanstående manuellt av kassören, inga problem. Om man däremot inte betalar inom förfallotiden så måste förfallodagen ändras och offerten skickas om.

Hela proceduren med offert och faktura görs igen.

Det hade naturligtvis varit enklare att skicka ut faktura direkt men tyvärr tillåter inte systemet detta och att göra det manuellt är

mycket omständigt och arbetskrävande.

Hoppas detta räcker som förklaring, annars hör av er till mig.

M v h

Claes/Kassör


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Bestowment of SWECA founder Margareta N. Eidensten

On June 1, 2023, Mrs. Margareta N. Eidensten was bestowed by the President of Guatemala Dr. Alejandro Giammattei the Order of Antonio José de Irisarri in the rank of “Comendador” för her many years of

Membership 2023

Invoices for membership 2023 will be sent out shortly. Fees will remain the same for 2023, i e SEK 500 for individuals and SEK 1000 for Corporates. Please find instructions below. • Swish to 123 246

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page