top of page

News & Articles

Xiomara Castro: Honduras' first female president sworn in. Read more here: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60155634

30 views0 comments

Recent Posts

See All

On June 1, 2023, Mrs. Margareta N. Eidensten was bestowed by the President of Guatemala Dr. Alejandro Giammattei the Order of Antonio José de Irisarri in the rank of “Comendador” för her many years of

En del av er har fått flera påminnelser om betalning av medlemsfaktura för 2023. En del kanske tycker det ser konstigt ut eftersom avsändaren är en WIX address och inte direkt från Sweca. (WIX är lev

Invoices for membership 2023 will be sent out shortly. Fees will remain the same for 2023, i e SEK 500 for individuals and SEK 1000 for Corporates. Please find instructions below. • Swish to 123 246

Post: Blog2_Post
bottom of page