top of page

Recent Posts

See All

Bestowment of SWECA founder Margareta N. Eidensten

On June 1, 2023, Mrs. Margareta N. Eidensten was bestowed by the President of Guatemala Dr. Alejandro Giammattei the Order of Antonio José de Irisarri in the rank of “Comendador” för her many years of

Medlemsfaktura 2023

En del av er har fått flera påminnelser om betalning av medlemsfaktura för 2023. En del kanske tycker det ser konstigt ut eftersom avsändaren är en WIX address och inte direkt från Sweca. (WIX är lev

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
Post: Blog2_Post
bottom of page